แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
สารสนเทศ หน้า1 หน้า2
ตัวอย่างโครงการโรงเรียนพล
แบบสรุปงานตามโครงการ
รายงานสถานศึกษา
รายงานการปฏิบัติ SAR
ID Plan แผนพัฒนาตนเอง
เป้าหมายและตัวชี้วัด
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
บทเรียนออนไลน์คุณครูแก้วตา
23 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาจิต
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4
          สถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

จากงานแนะแนว
20 กุมภาพันธ์ 2557 ขอเสดงความยินดีกับโรงเรียนพล (สพม.25)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแสดงตลกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ที่อิมแพคเมืองทองธานี
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง การรับนักเรียนห้องพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557
หน้า1 หน้า2
7 กุมภาพันธ์ 2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
25 มกราคม 2557 โรงเรียนพลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
24-25 มกราคม 2557 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
16 มกราคม 2557 งานวันครูอำเภอพล คลิกภาพกิจกรรม1 คลิกภาพกิจกรรม2
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น สังกัด สพม.ขอนแก่น เขต25
ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนพล
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น คลิกภาพเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โรงเรียนพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 043-414211 webmaster ::  laphatsorn@hotmail.com