ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูพยอม บุญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สพม.25